รอยยิ้มที่ผมชอบมากที่สุดก็คือรอยยิ้มของนักเรียน

คุณครู พิณัน โลกาสา

กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในกล่องโฟม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ฐาน scavenger hunt

โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

สำหรับเด็กๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นฐาน

คุณครู พิณัน โลกาสา